de eerste stap

the first step

“Het is wijs als leiders van organisaties zich van tijd tot tijd omringen met experts van buiten om zo een nieuwe kijk op hun business te vormen” aldus een door mij bijzonder gerespecteerd professor in verandermanagement en organisatiegedrag. Om dit concreet te maken wil ik voor het inhuren van externen vanuit eigen ervaring het volgende toevoegen:

  • Zoek naar een veranderkundig expert met een staat van dienst, en vraag om aantoonbare resultaten
  • Huur de expertise in voor een korte, afgebakende periode
  • Maak de externe medeverantwoordelijk voor het slagen van de transitie; een return on investment van 1:5 moet in vele gevallen haalbaar zijn
  • Zorg er voor dat tegen het afronden van het project binnen de organisatie competenties zijn ontwikkeld om de transitie op eigen kracht te borgen

Vanaf eind 2020 ben ik formeel met pensioen en besteed een groot deel van mijn tijd aan leuke dingen met dierbaren in familiaire en vriendenkring. In de mij resterende tijd wil ik Novy-T op een zinvolle manier voortzetten door een aantal dagen per maand mijn kennis & ervaring in te zetten bij profit- en nonprofit organisaties die daar behoefte aan hebben.

Elke verandering begint met een eerste stap, met een verkennend gesprek om vertrouwen te winnen.
In de huidige coranatijd stel ik voor om dat gesprek te voeren tijdens een wandeling in de natuur – een kop koffie volgt dan later wel.

Neem contact op als de tijd daar rijp voor is

“It is wise for leaders of organizations to surround themselves from time to time with outside experts in order to form a new view of their business” so says a professor in change management and organizational behavior that I highly respect. To make this concrete, I want to add the following from personal experience regarding hiring of external professionals:

  • Look for a change management expert with a track record, and ask for demonstrable results
  • Hire the expertise for a short, defined period of time
  • Make the external co-responsible for the success of the transition; a return on investment of 1:5 should be achievable in many cases
  • Ensure that by the time the project is completed, competencies have been developed within your organization to conform the transition on your own

As of the end of 2020, I am formally retired and spend much of my time doing fun things with loved ones in family and friends circles.
In the time remaining to me, I wish to continue my activities for Novy-T in a meaningful way by offering my services a few days a month to profit and nonprofit organizations who expect to benefit from my knowledge & experiences.

Every change begins with a first step, most often with an exploratory conversation to gain trust.
In today’s corana time, I suggest having that conversation during a walk in nature – a cup of coffee will follow later.

Get in touch when the time is ripe