schakel tot succes in uw transitieproces

.

Mijn vrouw nam deze foto enkele jaren geleden in een van de Nederlandse musea. Het object van deze kunstenaar fascineerde me, maar ik wist toen nog niet goed waarom. Thuisgekomen gaf zij aan wel te begrijpen waarom dit voorwerp mijn aandacht trok:
“Het intrigerende van dit voorwerp is dat er richting inzit, het begint met donkerzwart, gaat over in helderwit met een niet te definiëren uitloop. Dat is ook wat jij al jaren doet bij organisaties: in het begin is alles nog onduidelijk en door jouw intervisies creëer jij helderheid en verschaft richting aan hun veranderambities”.

En zoals zo vaak heeft zij gelijk: dat is wat ik doe – hoe ik het doe doet er niet toe – het feit dat mijn intervisies tot resultaten leiden, dat doet er toe.  

In de jaren na de oprichting van mijn bedrijf Novy-T hebben wij ons voornamelijk gericht op het screenen van organisaties in de beginfase van veranderprocessen. Door de inzichten uit deze screenings zijn leidinggevenden beter in staat om sturing te geven, zien zij weerstanden verminderen en hun projectresultaten verbeteren. Doelgroepen waren vaak bedrijven en instellingen met een eenkoppige directie of een klein managementteam; organisaties die te klein zijn om zelf een verandermanager in dienst te hebben. In de loop der jaren is ons steeds duidelijker geworden dat met name in het MKB expertise op het gebied van verandermanagement ontbreekt, en men op zoek is naar een sparringpartner die men kan vertrouwen.

Novy-T heeft dat vertrouwen in de afgelopen jaren van klanten mogen ontvangen en wij werden steeds vaker gevraagd om een coachende en/of strategische rol op ons te nemen. Zo hebben wij geleidelijk aan onze scope verbreed:

Executive Coaching

  • Versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap
  • Inzichtelijk maken van verander-gereedheid en transitie-bereidheid bij beslissingsbevoegden
  • Verbeteren van stakeholder engagement tijdens het hele transitieproces

Strategisch Advies

  • Genereren van customer insights met de Net Promoter Score
  • Co-creatie van nieuwe businesspropositie(s)
  • Opstellen plan van aanpak met realistische en meetbare prestatie-indicatoren

Organisatie Ontwikkeling

  • Begeleiding/implementatie van Lean en/of DMAIC concepten
  • Ondersteuning en selectie van tools in elke fase van project(en)
  • Ontwikkeling en/of inzet van training
  • Voor langdurige projecten adviseren wij gebruik te maken van freelancers uit ons netwerk. Wij kennen deze professionals persoonlijk en willen hen helpen een eerlijke boterham te verdienen

Neem contact op voor een verkennend gesprek
elke verandering begint per slot van rekening met een eerste stap